تلفن: 88910276 021
فکس: 88910286 021

 
 
مشاوره تکنولوژی و نظارت

خطوط تولید و پروژه ها> مشاوره تکنولوژی و نظارت

 

دامنه خدمات مهندسی و بازرگانی

  • ارایه مشاوره مهندسی و بازرگانی کامل برای راه اندازی تولید انواع خط تولید شامل بهترین جانمایی ماشین آلات، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خط تولید توسط تیم فنی و بازرگانی با بیش از 30 سال تجربه در کارخانجات مختلف

  • تامین ماشین آلات و تجهیزات و یا همراهی با متقاضی جهت انتخاب بهترین ماشین آلات و تجهیزات از منابع ارایه شده و نظارت بر آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008