تلفن: 88910276 021
فکس: 88910286 021

 
خط تولید و مونتاژ بوق خودرو

خطوط تولید و پروژه ها> صنایع  خودرویی> خط تولید و مونتاژ بوق خودرو

 

خدمات قابل ارایه در این زمینه شامل موارد زیر میباشد:

 

  • مشاوره  در ساخت بوق اتومبیل

  • طراحی خط تولید بوق اتومبیل

  • طراحی خط مونتاژ بوق اتوموبیل

  • انتخاب یا طراحی دستگاههای تولید قطعات بوق

  • مشاوره در زمینه استاندارد های تولید بوق خودرو

  • تهیه لی آوت خطوط تولید قطعات و مونتاژ بوق

  • ساخت خطوط تولید بوق خودرو

  • ساخت خطوط مونتاژ بوق خودرو

  • بهینه کردن خطوط تولید بوق خودرو

 

 

 

 

یک نمونه بوق قدیمی

 
 
© 2009

صفحه اصلی

درباره ما

خطوط تولید و پروژه ها

ماشین آلات

قطعات و محصولات ارتباط با ما