تلفن: 88910276 021
فکس: 88910286 021

 
خط تولید و مونتاژ ترمز خودرو

خطوط تولید و پروژه ها> صنایع  خودرویی> خط تولید و مونتاژ ترمز خودرو

 

خدمات قابل ارایه در این زمینه شامل موارد زیر می باشد.

 • خط تولید و مونتاژ سیستم ترمز خودرو

 • خطوط تولید و مونتاژ پدال ترمز

 • خط تولید و مونتاژ بوستر ترمز

 • خط تولید و مونتاژ ترمز دیسکی جلو

 • خط تولید و مونتاژ ترمز کفشکی عقب

 • خط تولید لوله های ترمز

 • مشاوره  در ساخت سیستم ترمز خودرو

 • طراحی خط تولید سیستم ترمز خودرو

 • طراحی خط مونتاژ سیستم ترمز خودرو

 • انتخاب یا طراحی دستگاههای تولید سیستم ترمز خودرو

 • مشاوره در زمینه استانداردهای تولید سیستم ترمز خودرو

 • تهیه جانمایی خطوط تولید و مونتاژ

 • ساخت خطوط تولید سیستم ترمز خودرو

 • ساخت خطوط مونتاژ سیستم ترمز خودرو

 • بهینه کردن خطوط تولید سیستم ترمز خودرو

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
© 2007

صفحه اصلی

درباره ما

خطوط تولید و پروژه ها

ماشین آلات

قطعات و محصولات ارتباط با ما